Valérie Zawadská

 
 
 
Program jubilejních 50. Poděbradských dnů poezie.
(18. - 24. 4. 2012, Poděbrady)
 
 
 
 
  Středa 18. 4. 2012

Mezinárodní soutěžní přehlídka učňovských škol "Gastro Poděbrady 2012" pořádaná Středním odborným učilištěm společného stravování v Poděbradech
10.00 - Soutěž přístupná veřejnosti
Téma soutěžního stolu: báseň Jaroslava Vrchlického Růže (Dni a noci)
15.00 - Běh číšníků na kolonádě – zváni jsou studenti hereckých škol
Vizitka: " U paštičkáře" - připravila Apolena Veldová
se studenty Pražské konzervatoře, DAMU, VOŠH a amatéry
- Kongresové centrum Lázeňská kolonáda
19.00 - Zpívající básník Jarek Nohavica - speciální recitál písničkáře,
který se po 23 letech vrací na poděbradský festival
- Divadlo Na kovárně
21.30 - Nokturno s básníkem lesů, vod a strání u busty S.K.Neumanna (65 let od smrti)
Účinkuje Alfréd Strejček, hudební doprovod ZUŠ Poděbrady
- Sady SKN
22.30 - Noční koktejl Starosty města Poděbrady
- Sady SKN
 
     
     
  Čtvrtek 19. 4. 2012

08.30 a 10.00 - Alena Skálová a Pavel Jurkovič: Endele vendele
Pohádka Violy (původní premiéra z roku 1976, znovu nastudováno 2009)
Účinkují Radka Tesárková, Josef Hervert a Martin Rudovský
Režie Pavel Jurkovič
- Divadlo Na kovárně
15.00 - Vernisáž výstavy ve foyer divadla z ex libris
Připravili Jiří Brázda a Karel Kropík
Slova s dubovými křídly
Koláž veršů Jana Skácela (90 let od narození)
Účinkuje Apolena Veldová, hudební doprovod ZUŠ Poděbrady
Křest knihy statí Radovana Lukavského Sláva slova
Novou publikaci sdružení SLOVO a HLAS pokřtí Miloš Horanský
- Foyer Divadla Na kovárně
16.30 - Přivítání účastníků Fór a losování soutěže
Účastníky přivítá předsedkyně sdružení SLOVO a HLAS Marta Hrachovinová
Pořadí Fóra 50. PDP 1. a 2. kategorie vylosují
tajemnice poroty Kateřina Bílková a Lucie Hyblerová
- Zámecký biograf
18.30 - Slavnostní zahájení 50. Poděbradských dnů poezie
starostou Poděbrad Dr. Ladislavem Langrem s předáním čestných cen
a vzpomínkou na zakladatele festivalu Vlastimila Fišara
- Obřadní síň radnice města Poděbrad
19.30 - Cesty vítězů Neumannových Poděbrad a Poděbradských dnů poezie
Setkání s úspěšnými laureáty recitační soutěže
Pozvání přijali: Lída Engelová, Alexej Pyško,
František Skřípek, Valérie Zawadská
Moderuje a režíruje Hana Kofránková
- Kolonáda
21.30 - Společenský večer
Pozvání Hotelové školy v Poděbradech
 
   - Kolonáda  
     
     
  Pátek 20. 4. 2012
 
08.30 a 10.00 - Karel Makonj: O Dlouhém, Širokém, Bystrozrakém a taky Kašpárkovi
Loutková pohádka podle K. J. Erbena
Účinkují studenti oboru Loutkářské umění VOŠH: Zuzana Fricová, David Garcy, Lucia Schubertová, Veronika Sovová, Lukáš Tvrzník
Režie Hana Zezulová
10.00 - Fórum 1. kategorie
Porota: Miloš Horanský (předseda), Hana Kofránková,
David Kroča, Vladimír Rusko, Eva Žilineková
- Zámecký biograf
16.00 - Vizitky
Pořady hereckých škol - účast přislíbili:
Konzervatórium Košice (J.A.Lermontov: Démon)
Církevné konzervatórium v Bratislavě (Pásmo ľudových balád)
DAMU (Alexandr Galič: Kadiš)
Konzervatoř Brno (Scénická koláž Na plné plachty! na texty Margaret Atwoodové)
U paštičkáře – vizitku na gastronomické téma připravila Apolena Veldová
se studenty Pražské konzervatoře, DAMU, VOŠH a amatéry
- Zámecký biograf, divadlo Na kovárně
20.00 - Setkání s básníky
Tentokrát s mistrem překladu Martinem Hilským
o překládání Shakespeara
a s Danielem Dobiášem, který zazpívá zhudebněné sonety,
rozpráví Miloš Horanský
- Divadlo Na kovárně
21.30 - Vizitky – pokračování
- Zámecký biograf, - divadlo Na kovárně
22.30 - Noční vyjížďka na Labi s číší vína
Pozvání starosty města Poděbrady
 
     
     
  Sobota 21. 4. 2012

09.00 - Volná tribuna I. kategorie
- Zámecký biograf
13.00 - Fórum 2. kategorie
Porota: Aleš Vrzák (předseda), Martina Longinová, Ivan Němec,
Jaroslava Čajková, Alfréd Swan
- Zámecký biograf
17.00 - Vizitky – pokračování
- Zámecký biograf, divadlo Na kovárně
19.30 - Slavnostní večer předání Křišťálových růží
Janě Oľhové - laudatio Vladimír Rusko
Jiří Lábusovi - laudatio Hana Kofránková
Jánu Fišarovi - laudatio Apolena Veldová
Křišťálové růže předají starosta Poděbrad
Ladislav Langr a Marta Hrachovinová
Hudební doprovod absolventi ZUŠ Poděbrady
- Divadlo Na kovárně
22.00 - Společenský večer ve foyer divadla a na nádvoří
Pozvání patrona 50. PDP
 
     
     
  Neděle 22. 4. 2012

09.00 - Volná tribuna 2. kategorie
- Zámecký biograf
15.00 - Koncert laureátů
se slavnostní předáním cen
a hodnocením laické poroty
Připravila Apolena Veldová
Hudební doprovod ZUŠ Poděbrady
- Divadlo Na kovárně
19.00 - Kam pohledneš, tam růže všudy
Koncert Mistrů, držitelů Křišťálové růže
- sto let od úmrtí Jaroslava Vrchlického -
se sázením růží do nového rosária
Účast k přislíbili:
ČR: Otakar Brousek, Miloš Hlavica, Hana Kofránková, Miloš Kročil,
Helena Kružíková, Rudolf Kvíz, Hana Maciuchová, Taťjana Medvecká,
Růžena Merunková, Ilja Racek, Alfred Strejček, Jana Štěpánková, Radim
Vašinka, Gabriela Vránová, Viola Zinková
SR: Mária Dacejová-Schlosserová, Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová,
Eva Kristínová, Juraj Sarvaš, Afréd Swan, Jozef Šimonovič, Libuša Trucová
Provází Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře
Dirigent Tomáš Koutník
Moderuje Marta Hrachovinová
Režie Vlado Rusko ml.
- První nádvoří poděbradského zámku
Rozloučení u číše vína v aule UJOP

- Druhé nádvoří poděbradského zámku
 
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.valeriezawadska.eu
Copyright © Valérie & R K K, Design by R K K. Webmaster
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Zavřít okno.